Concepto de Derby de Home Run de ESPN MLB

ESPN Derby de cuadrangulares de la MLB 2019

2018 ESPN Home Run Derby Mixed Reality Concept Cover Girraphic